Zmiany w segregacji resztki tuż, tuż. Długa ewidencja problemów

🕓 16.09.2019
📂 Z kraju
👁 241
🗨
Jak miasta dyscyplinują i zachęcają do selektywnej zbiórki odpadów

Ekopatrole, edukacja ekologiczna, wręczanie żółtych widokówek, czy podwyższanie opłat - miasta w różny strategia dyscyplinują mieszkańców, którzy nie segregują śmieci. Jednocześnie przygotowują się do stosowania nowych przepisów.

Już za miesiąc wejdą w los nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. Gminy będą musiały zapewnić mieszkańcom osobne kontenery na papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i odpady biodegradowalne.

Mimo upływu prawie czterech lat od momentu wdrożenia reformy śmieciowej, dużo samorządów nadal nie uporało się z anonimowością po blokowiskach i identyfikowaniem niesegregujących. Gminy wypracowały mniej bądź bardziej skuteczne metody bitwy z niesegregującymi. W dużej ilości przypadków podwyższenie opłaty po drodze decyzji administracyjnej wydaje się ostatecznością.

Kontrole właściwości segregacji

Polacy masowo marnują żywność. Wydłużają się prace nad specjalnym uprawnieniem

Jak tłumaczy Cyprian Maciejewski z gdańskiego ratusza, podstawową kontrolę jakości segregacji odpadów gmina prowadzi siłami wykonawcy realizującego usługę odbioru odpadów, który codziennie podczas opróżniania pojemników bada jakość odpadów i w uzasadnionych wypadkach umieszcza ostrzeżenie na zasobnikach (żółta kartka) oraz uwagę elektroniczną w systemie komputerowym o stwierdzonym przewinieniu.

Dodatkową, uzupełniającą kontrolę wiodą pracownicy gminy, którzy monitorują w sektorach jakość wykonania usług wykonawcy, a przy okazji skuteczność segregacji mieszkańców. W wyniku tych działań w 2016 roku nałożono 6344 żółte kartki w właścicieli nieruchomości, a wobec podmiotów i osób, jacy nie zareagowali na upomnienie, podjęto 104 decyzje administracyjnie zmieniające sposób rozliczania opłaty - na nieselektywny.

- Jak widać, niemal wszyscy właściciele nieruchomości zareagowali dobrze na upomnienie, a to jest cel nadrzędny, który to chcemy osiągnąć w Gdańsku - zauważa Maciejewski.

Dodaje, że w wypadku bloków upomnienia lub sankcje są inicjowane zazwyczaj przy przypadku, gdy mieszkańcy przy pojemniku nan odpady bio lub szkło gromadzą bez żadnej refleksji odpady zmieszane, gruz, a nawet RTV/AGD. - Wówczas w nastroju artykułu 9f ustawy na temat utrzymaniu czystości firma odbieran odpady jako zmieszane, natomiast właściciel nieruchomości (wspólnota, spółdzielnia) jest informowana o wszczęciu postępowania o podwyższeniu należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wyjaśnia Maciejewski.

Nowe technologie

Lublin wydaje się być jednym z niewielu dużych miast, które przez cały czas funkcjonowania systemu gospodarowanian odpadami komunalnymi prowadzi tej monitoring, wykorzystując oprócz wiadomości od mieszkańców i przedsiębiorstw odbierających odpady, także mechanikę RFID (ang. Radio-Frequency Identification). Technika wykorzystująca fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę obiektu przez skaner w celu identyfikacji obiektu.

Jak informuje rzeczniczka prezydenta miasta Beata Krzyżanowska, obecnie są prowadzone analizy rozwinięcia technologii RFID na temat dodatkowe frakcje odpadów oraz opcje związane z elektroniczną rejestracją procesu odbioru odpadów.

Krzyżanowska wyjaśnia, iż mimo to problem wraz z brakiem segregacji nie zniknął i dotyczy głównie zabudowy wielorodzinnej, gdzie jest duża anonimowość przy oddawaniu odpadów komunalnych do zbiorowych altan śmietnikowych, które niejednokrotnie obsługują po kilka bloków.

- Zgłoszenia o nieprawidłowej segregacji dotyczą głównie podrzucania opon samochodowych, odpadów remontowo-budowlanych i elektroodpadów w pobliżu altan śmietnikowych oraz kontenerów na frakcję suchą. Proceder ten jest odnotowywany po liczbie ok. 20 zgłoszeń tygodniowo - wylicza rzecznik. Dodaje, że o przykładach i konsekwencjach nieprawidłowej segregacji jest informowany właściciel bądź zarządca nieruchomości, an skrawek zostaje odebrany dopiero według jego wysegregowaniu.

Krzyżanowska zaznacza jednak, że miasto dotychczas nie zdecydowało się na podniesienie właścicielom posiadłości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Kładziemy ogromniejszy nacisk na zachęcanie do segregacji niż na powiększanie opłaty i przyzwolenie sąsiadom na niesegregowanie odpadów - wskazuje.

Podwyżka opłat

Polska na bakier z odpadami. Dostała minione ostrzeżenie

Mniej pobłażliwy gwoli niesegregujących jest natomiast Olsztyn. - W przypadku ustalenia nieprawidłowości w segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy korzystający spośród danego punktu mają podwyższoną stawkę za gospodarowanie odpadów - tłumaczy Patryk Pulikowski z urzędu miasta.

Tylko w ubiegłym roku w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych wyższą stawkę musiało zapłacić 515 mieszkańców Olsztyna.

W Chorzowie od marca zaczęły pojawiać się kolorowe naklejki na pojemnikach na zmieszane odpady. Przyklejają je specjalne ekopatrole. Jeżeli w kontenerze na zmieszane odpady znajdą się surowce wtórne, które mogły zostać wysegregowane jak i również wrzucone do osobnych chromatycznych pojemników, wówczas pojawia się na nim pomarańczowa naklejka ostrzegawcza. To znak, że brak segregacji został zauważony i w przyszłości wiadomy pojemnik będzie pod uważniejszą kontrolą.

Jeżeli ekopatrol nie znajdzie w pojemniku surowców wtórnych, przyklei na nim zieloną naklejkę. Powtórna kontrola zawartości pojemników, w szczególności tych oklejonych pomarańczowymi naklejkami, ma następować po w porządku. trzech tygodniach. Jeżeli pracownik ekopatrolu nie zauważy reformy i naklei drugą pomarańczową naklejkę, wtedy miasto zacznie procedurę naliczenia na posiadacza wskazanej nieruchomości wyższej opłaty zan odpady.

Co może pomóc

Samorządowcy spośród Gdańska uważają, że w walce z niesegregującymi mogłaby pomóc zmiana Kodeksu wykroczeń. Zdaniem Maciejewskiego umieszczenie w nim kar dla uchylających się od segregacji wypełniłoby lukę prawną, z racji czego straże miejskie lub gminne mogłyby w skróconej procedurze dyscyplinować mieszkańców.

"Tajemnicze" symbole na butelkach i pojemnikach. Zobacz, co oznaczają

- Obecnie trzymiesięczne postępowania w Ordynacji podatkowej powodują, że strona ukarana podważa zebraną przez gminę dokumentację i próbuje przedłużać procedurę odwołując się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jak i również Sądu Administracyjnego. Z wieloletniego doświadczenia wynika, że jedynie szybkie i nieuchronne następstwa za uchybienia mają skutek edukacyjny - zaznacza Maciejewski.

W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papierów, metali, tworzyw sztucznych jak i również szkła. Poziomy te mają możliwość jeszcze wzrosnąć ze powodu na toczące się dzięki forum Unii Europejskiej prace ponad gospodarką o obiegu zamkniętym. Tymczasem obecny poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzących z naszych domów, o wiele odbiega od średniej europejskiej i wynosi 26 proc.

Nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę ogromnych kar pieniężnych.

Autor:
Kategoria
Top Aktualności Komentarze
Jak Google tworzy nazwy produktów - Amanda Peterson
Praca Amandy Peterson to kombinacja profesjonalnego brainstormingu, kontroli ruchu powietrznego i lingwistycznego baletu. Jej poważny tytuł to Kierownik ds. Nazw w Google a mianowicie i to przez tą kobietą przechodzi każdy produkt…...
Jak atakują hakerzy? Raport Proofpoint
Firma Proofpoint opublikowała najnowszy raport dotyczący cyberbezpieczeństwa. Wynika z jego, że to poczta elektroniczna jest najpopularniejszym wśród hakerów sposobem ataków na spółki. To przez nie mają możliwość później wyłudzać dane internautów.…...
Jaceniuk: w razie porozumienia zapłacimy Rosji za gaz przy ciągu 10 dni  Informacje
Ukraiński premier Arsenij Jaceniuk przyrzekł w niedzielę, iż Ukraina spłaci Rosji pożyczka za gaz podczas dziesięciu dni, jeśli oba państwa zdołają się porozumieć po poniedziałek w sprawie warunków nowego kontraktu.…...
IPhone zamachowca odblokowany. FBI pomogły «osoby trzecie»  Wraz ze świata
FBI powiodło się odblokować smartfon zamachowca wraz z San Bernardino - poinformował Departament Sprawiedliwości USA. Przedsiębiorstwo Apple od miesięcy odmawiała odblokowania aparatu. Jedna z sędziów federalnych spośród Kalifornii, Eileen Decker, poinformowała…...
Internet zabija oddziały. Nikt obecnie nie chce stać po kolejce do okienka  Informacje
Fartuszek, chustka na szyi, taca. Restauracja "zatrudniła" roboty Domy za jedno euro. Włoskie miejscowości uruchomiły sprzedaż Nawet 780 euro profitu obywatelskiego. Wnioski złożyło przeszło 800 tysięcy osób Urząd gminy wystawiony na…...
InPost miał dostarczać rządową korespondencję. Przetarg uniważniony
Centrum Usług Wspólnych unieważniło w poniedziałek, wygrany poprzez InPost, przetarg na kadrę korespondencji rządowej. Powodem unieważnienia ma być ochrona interesu publicznego. Nie wiadomo starannie, o jakie okoliczności idzie. InPost…...
Inflacja - grudzień 2016
Inflacja w grudniu wyniosła 0, 8 proc. w skali roku i 0, 7 proc. mdm a mianowicie podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. W pełnym 2016 r. była…...
Indie i energia jądrowa a mianowicie Japonia dostarczy sprzęt
Japonia i Republika indii podpisały w piątek cywilną umowę nuklearną, która toruje drogę do tego, aby Tokio dostarczało Delhi paliwo, sprzęt i technologię do odwiedzenia wytwarzania energii jądrowej. Republika indii chcą wykorzystywać…...
Nie znaleziono