Płyn do e-papierosów zostanie opodatkowany akcyzą

🕓 17.06.2019
👁 123
🗨
Akcyza obejmie płyn do tytoniu elektronicznych

Podatek akcyzowy obejmie od czasu 1 stycznia 2018 r. płyn do papierosów komputerowych, a także tzw. produkty nowatorskie. Taką decyzję podjął we wtorek rząd. Tymże samym wymienione produkty będą traktowane podobnie jak tradycyjne wyroby tytoniowe.

W działalności chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, którym we wtorek na swoim posiedzeniu zajmował się gabinet Beaty Szydło.

Płyn do papierosów elektronicznych i tzw. wyroby innowacyjne zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, co będzie potwierdzało katalogów legalne pochodzenie. Ma również zapewnić lepszą kontrolę was nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą

Centrum Informacyjne Rządu informuje także, że rezultatem zmiany przepisów będzie zapewnienie wyższych wzorców ochrony zdrowia, zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów oraz zapobieganie nielegalnemu przywozowi różnych substancji do Polski.

Zdaniem rządu używanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich – nieopodatkowanych akcyzą – odbywa się kosztem konsumpcji tradycyjnych wyrobów tytoniowych, opodatkowanych akcyzą. Dlatego, jak wyjaśniono, niezbędne jest analogiczne traktowanie pod względem podatkowym substytutów tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

W komunikacie CIR czytamy także:

Akcyzą pozostanie objęty płyn do tytoniu elektronicznych (bez względu w zawartość w nim nikotyny) oraz wyroby nowatorskie, które są substytutem tradycyjnych towarów tytoniowych, zawierających w własnym składzie tytoń do palenia (wyrób nowatorski jest podgrzewany za pomocą specjalnego urządzenia przy celu uwolnienia aerozolu obejmującego nikotynę).

Stawka podatku akcyzowego od 1 stycznia 2018 r.

Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych ma wynieść pięćdziesięciu gr za każdy jego mililitr. CIR tłumaczy, że wyznaczając tę wielkość wzięto pod uwagę poziom opodatkowania stosowany przez kraje unijne. Z kolei stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wyniesie 141, 29 zł zbytnio każdy ich kilogram jak i również 31, 41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny handlu tytoniu do palenia.

Autorzy projektu wskazali, iż wiele krajów europejskich opodatkowało płyn do papierosów komputerowych i wyroby nowatorskie. Są to m. in. Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia. Kolejne państwa rozważają zapoczątkowanie tego rozwiązania.

Projekt zakłada, że w stosunku do płynu do tytoniu elektronicznych i wyrobów oryginalnych będą miały zastosowanie wszechstronne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych. W przypadku obydwu produktów przewidziano też zwolnienia od podatku akcyzowego (np. w sytuacji importu płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich, przywożonych przy bagażu osobistym podróżnego).

CIR podaje także:

Z jednej strony przystąpienie akcyzą tych towarów powinno przynosić budżetowi państwa w porządku. 75 mln zł rocznie. Z drugiej strony przedłożenie akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych może obniżyć dochody ich użytkowników co miesiąc o ok. 40 złotych (rocznie o ok. 480 zł), przy średnim wyczerpaniu płynu do papierosa elektronicznego na poziomie 20 mililitrów tygodniowo.

Przepisy przejściowe

Projekt przewiduje czasowe zwolnienie fabrykantów z obowiązku oznaczania ludzi towarów znakami akcyzy, bowiem – jak zauważono – dostosowanie linii produkcyjnej do tego jest procesem długotrwałym. Przejściowo, do końca października 2018 r., z musu oznaczania znakami akcyzy posiada być zwolniony płyn do odwiedzenia papierosów elektronicznych i produkty nowatorskie.

Natomiast do końca grudnia 2018 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy mają być zwolnione te produkty, które wprowadzono do sprzedaży detalicznej zanim 1 listopada 2018 r. Przepisy przejściowe mają – zdaniem rządu – zapewnić producentom płynu do tytoniu elektronicznych i wyrobów odkrywczych niezbędny czas na przygotowanie się do obowiązkowego oznaczania ich znakami akcyzy.

Autor: mondala
Związane z
Twoje pieniadze
Kategoria
Top Aktualności Komentarze
Ewa Latkowska prezesem spółek telewizyjnych ZPR Media
Grupa medialna ZPR Środowiska stawia mocniej na rozwój swojego biznesu telewizyjnego. Holding posiadający siedem kanałów postanowił skupić kierownictwo nad tym segmentem w jednych rękach. Jak dowiedział się Business Insider Polska, nowym prezesem…...
Nie znaleziono