300 plus od rządu. Pięć rzeczy, które jesteś zobligowany wiedzieć o nowym programie

🕓 14.06.2019
📂 Pieniadze
👁 190
🗨
300 złotych na wyprawkę dla ucznia. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć  Pieniądze

300 złotych - tak wiele wynosi świadczenie w ramach programu "Dobry start". Jest ono przeznaczone dla wszystkich uczącego się dziecka. Według raz pierwszy pieniądze trafią do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych w sumie 4, 6 mln uczniów. Oto pięć rzeczy, które musisz mieć pojęcie o programie.

1. Dla kogo?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny każdego maluch do ukończenia 20. roku życia (świadczenie przysługuje także przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok kalendarzowy życia). Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole uzyskają je do ukończenia 24. roku życia. Co istotne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od zysku.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

300 złotych na wyprawkę. Od kiedy można tworzyć wnioski, kiedy pieniądze trafią na konta?

Ministerstwo Bliskich, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że wyprawka szkolna trafi do 4, sześć mln dzieci, wychowujących się w ok. 3, 4 mln rodzin. Koszt wykonania świadczenia szacuje się w ok. 1, 4 mld zł rocznie.

2. Jakim sposobem otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy dostarczyć wniosek. Może to sprawić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub reprezentant faktyczny dziecka, a przy przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodziciel zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

3. Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane poprzez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie w ramach programu Rodzina pięćset plus. Chodzi tu na temat urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń), właściwą dla miejsca nocowania rodzica ubiegającego się na temat wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zanotować, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się tuż przy realizacji 500 plus.

4. Kiedy złożyć konkluzja?

Wniosek będzie możemy składać od 1 lipca online przez stronę wczucie. mrpips. gov. pl a także przez bankowość elektroniczną, an od 1 sierpnia kosztowna tradycyjną (papierową). Nie można zapominać, iż wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. To nieprzekraczalny termin.

5. Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż trzydzieści września. W przypadku papierów złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały do granic możliwości 2 miesiące od miesiąca złożenia wniosku na swoim rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Resort rodziny podkreśla, że złożenie wniosku o świadczenie "Dobry start" w lipcu i sierpniu to zabezpieczenie wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Autor: emoblonde16
Pieniadze
Kategoria